مدت ها بود که قصد داشتم وب سایتی ایجاد کنم تا ضمن معرفی خودم، نسبت به انتقال، آموزش و به اشتراک گذاری بخشی از آنچه که یاد گرفته ام